Bedrijfsgebouw Jonckerweg Noordwijk

Bedrijfsgebouw Jonckerweg Noordwijk

Hier heeft Van der Wiel Bouw een prachtig plan in voorbereiding voor een solitair kantoorgebouw van ca. 1.000 m² BVO. Wanneer zich een koper of huurder aandient kan direct met de bouwwerkzaamheden worden aangevangen.


START BOUW Z.S.M.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met dhr. ing. Ed Zwart (e.zwart@vanderwielbouw.nl)

Bewaren

18 oktober 2012