Landgoed Klein Offem

Landgoed Klein Offem

Landhuis Klein Offem kent een lange en rijke historie. Van oorsprong dateert het Landhuis Klein Offem uit de achttiende eeuw maar heeft na vele verbouwingen in de negentiende eeuw en de twintigste eeuw aanzien verkregen. De monumentale gepleisterde zuidfaçade in de stijl van het romantisch Neoclassicisme is tussen 1856 en 1861 tot stand gekomen. Het interieur verkeert in plattegrond en detaillering grotendeels in de staat van omstreeks 1860.


RESTAURATIE IN UITVOERING

Het interieur van Klein Offem ademt de adellijke sfeer van weleer. De ruim 50 meter lange gang verbindt de verschillende bouwvolumes met elkaar. In de diverse salons zijn negentiende-eeuwse interieuronderdelen terug te vinden, zoals marmeren schouwen, stookplaatsen met decoratieve houten consoles en pilasters, oorspronkelijke houten vloeren en paneeldeuren. Prachtige veranda’s onderluifeld door ranke gietijzeren constructies met treillages en sierlijke gietijzeren ornamenten. Het landhuis is van cultuurhistorisch belang zijnde een representatief voorbeeld van een landhuis in de stijl van het romantisch Neoclassicisme met elegante detaillering.


GEREALISEERD

Bewaren

18 oktober 2012