Visie

Visie

“Waar het ons om gaat bij bouwen en ontwikkelen, is wat de mensen zouden willen. Verder kijken dan een gebouw alleen en uitgaan van de gebruiker. Wat maakt hun leven aangenamer? Door ons daarin te verplaatsen en in te leven, ontstaat iets wat als een jas voelt. Die jas moet passen en verbinden. De mensen die erin wonen of werken, moeten zich er goed in voelen. ‘Social engineering’ noemen we dat."

"Daarom bouwen en ontwikkelen we vanuit gevoel. Vragen we ons af hoe we het zelf zouden willen en hoe we mensen met elkaar kunnen verbinden. Willen we vasthouden aan de kwaliteit die ons voor ogen staat zonder met compromissen te beginnen. Laten we ons niet tegenhouden door de grenzen van ons vak. En zoeken we ook zelf naar concepten en initiatieven die in de markt verborgen liggen.”

Directeur en eigenaar ing. Ab van der Wiel

Bewaren

12 september 2012