September 2015

De Meelfabriek – Leiden

Start herontwikkeling De Meelfabriek

De voorbereidende werkzaamheden voor start herontwikkelingsproject De Meelfabriek in Leiden is gestart. De sloop van een deel van de bestaande panden (niet-monumentale) neemt een aanvang en de grond wordt bouwklaar gemaakt voor realisatie nieuwbouw 58 appartementen met ondergelegen parkeerkelder.

De appartementen zijn bestemd voor Studenten. De twee gebouwen worden gesitueerd aan de Waardgracht, Looijersplein en grenzend aan De Meelfabriek tuin. De gebouwen komen in eigendom van woningstichting DUWO. Indien u interesse heeft in deze appartementen kunt u contact opnemen met DUWO (www.duwo.nl).

Momenteel wordt ook hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de verdere herontwikkeling. Een nieuwbouw Singeltoren met appartementen van 104 – 252 m², industriële lofts in het oude Molengebouw en het Riffellokaal vanaf ca. 100 m² en herontwikkeling van het oude Kantoorgebouw en het Poortgebouw tot werk-/kantoorruimten.

Overzicht De Meelfabriek in Leiden